Selecteer een pagina

Zo langzamerhand komt er toch écht schot in onze damesband. Er wordt ontzettend fanatiek geoefend in groepjes. De trompetten, de trombones een bariton, de drummers. De saxdames zijn nog relatief anoniem bezig, en hebben individueel les bij Brigit.

We hebben al een échte kascommissie, een ledenlijst en misschien zelfs binnenkort wel gedragsregels… Verder hebben we binnen ’t team ook nog een paar stevige onderhandelaars, die zomaar een flinke korting hebben bedongen een een mooie grote trom! Onder het motto: we oefenen hard, maar het moet vooral ook heel gezellig blijven is er binnenkort een midzomer BBQ! Speciaal ook voor onze mannen en kinderen, omdat ze toch eindeloos moeten luisteren naar soms prachtige, maar meestal minder mooie muziek…

Het is zomer 2010 bij ZusSjan